top of page
Bilgisayar

YEŞİL ANLAŞMA PLATFORMU

Yeşil Anlaşma Platformu, iklim  ve çevre ile ilgili zorluklarla mücadelede fikirleri ve projeleri olan, ülkemizdeki yerel yönetimleri, STK ve üreticileri harekete geçirecek bilgi ve yeteneğe ve kolektif çalışma ruhuna sahip profesyonellerin buluşma noktasıdır.

YEŞİL ANLAŞMA NEDİR?

Avrupa Birliği'nin 2019 yılında iklim ve çevreyle ilgili zorluklarla mücadele konusundaki kararlılığını aktarmak üzere hazırladığı bütünleşik bir stratejidir. "Green Deal"  adı verilen bu çalışma, 2050 yılına kadar AB’yi net sera gazı emisyonlarının olmadığı ve ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrıştırıldığı modern, kaynak açısından verimli ve rekabetçi bir ekonomiye sahip adil ve müreffeh bir topluma dönüştürmeyi amaçlayan yeni bir büyüme stratejisidir.

 

Yeşil Düşünce Derneği ̇Yeşil Ekonomi ̇Çalışma Grubu'nun hazırladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı belgesine Türkçe olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

bottom of page