top of page

Dünya'ya karşı hepimiz sorumluyuz. 

Şimdi, birlikte harekete geçme zamanı

2030 ve 2050 iklim hedeflerine ulaşabilmek için enerji sisteminin karbondan daha fazla arındırılması kritik bir öneme sahiptir. İktisadi sektörlerdeki enerji üretimi ve kullanımı AB’nin sera gazı emisyonunun %75’inden fazlasını oluşturmaktadır. Enerji verimliliğine öncelik verilmelidir. Kömürün ve gri hidrojenin hızla kullanımdan kaldırılması ile bütünleşecek, büyük ölçüde yenilenebilir kaynaklara dayalı bir enerji sektörü geliştirilmelidir. Aynı zamanda, AB’nin enerji arzının, tüketiciler ve işletmeler için güvenilir ve uygun maliyetli olması gerekir. Bunun gerçekleşmesi için, Avrupa enerji pazarının bir yandan teknolojik bağımsızlığa saygı duyarken, öte yandan tamamen entegre, birbirine bağlı ve dijitalleşmiş olması esastır.

Avrupa Yeşil Mutabakatı 2.1.2.

bottom of page