top of page

Dünya'ya karşı hepimiz sorumluyuz. 

Şimdi, birlikte harekete geçme zamanı

Ülkemizin Avrupa Birliği ile değerleri ve geleceği ortak. Türkiye'nin AB Hibe fonları aracılığı ile kalkınması ve gelişmesine yönelik bir çok proje hayata geçirildi. Platformumuz Yeşil Mutabakat stratejisini temel alan, sektör ve konu bazlı projeler üretmek üzere oluşturulmuştur. Özellikle Yerel Yönetim ve STK işbirlikleri ile iklim değişikliğine ve etkilerine karşı toplumu ve özel sektörü harekete geçirecek projeleri, çeşitli fon kaynakları ile gerçekleştirmek için çalışmaktadır. İklim değişikliği konusunda tam katılım en temel hedeflerden biridir. Platform üyelerimiz, bu hedef doğrultusunda, toplumun ve iş dünyasının her kesimine ulaşacak ve onları harekete geçirecek fikir ve projeler üretmektedir.  

bottom of page