top of page

Ortak hedefe, ortak akıl 

ile birlikte ilerlemenin başarının en doğru yolu olduğuna inanıyoruz.

Yeşil Anlaşma Platformu, iklim ve çevre ile ilgili zorluklarla mücadelede fikirleri ve projeleri olan, ülkemizdeki yerel yönetimleri, STK ve üreticileri harekete geçirecek bilgi ve yeteneğe ve kolektif çalışma ruhuna sahip profesyonellerin buluşma noktasıdır.

Yeşil Anlaşma Platformu, Belediyeler ve STK’lar için eğitim, bilinçlendirme ve yerel uygulama projeleri tasarlayarak, uluslar arası hibe veya kendi oluşturacağı sponsor destekli finansman kaynağı ile uygulamak üzere oluşturulmuş kolektif çalışma ağıdır.

Ayrıca, üniversite öğrencileri için eğitim ve seminer organizasyonları yaparak bu kolektif çalışma ağına yeni üyeler kazandırmayı hedeflemektedir.

bottom of page