top of page

Dünya'ya karşı hepimiz sorumluyuz. 

Şimdi, birlikte harekete geçme zamanı

İklim değişikliği uyum ve eylem planlarının hazırlanması ve uygulanması aşamasında aşağıdaki konu

başlıkları altında hizmet veriyoruz.

  • Eğitimler

  • Raporlamalar

  • Araştırmalar

  • Hibe Projeleri

  • Sektörlere özel hazırlanmış farkındalık projeleri

  • Sektörlere özel uygulama projeleri

  • Kurumlara özel projeler

bottom of page