top of page

Dünya'ya karşı hepimiz sorumluyuz. 

Şimdi, birlikte harekete geçme zamanı

Halk katılımı  ile ilgili aşağıdaki konularda projeler üretiyoruz.

  • İklim değişikliği bilinçlendirme ve katılımcı aksiyon

  • Gıda güvenliği bilinçlendirme

  • Atık, geri dönüşüm ve yeniden kullanım  bilinci

bottom of page