top of page

Dünya'ya karşı hepimiz sorumluyuz. 

Şimdi, birlikte harekete geçme zamanı

Ekosistem ve Biyoçeşitlilik ile ilgili aşağıdaki konularda projeler üretiyoruz.

  • Biyolojik çeşitliliğin korunması

  • Orman ekosistemleri

  • Sürdürülebilir su ve deniz ürünleri

bottom of page